Visie

Onze wereld is enorm divers, mensen zijn heel verschillend. Samen vormen we een bonte mengeling, een kleurrijke wereld! Het is de moeite waard om met dit gegeven iets positiefs aan te vangen en verder te kijken dan de kleuren en verschillen die ons in eerste instantie zo erg opvallen.

Voorbij die verschillen treffen we immers ook tal van overeenkomsten aan... Jonge kinderen kunnen vaak gemakkelijker omgaan met deze diversiteit dan volwassenen. Kinderen kijken anders naar de wereld dan volwassen mensen. We kunnen zeker wat leren van hun spontaniteit en open blik. Jonge kinderen zijn geïnteresseerd en willen de wereld ontdekken en ervaren met alles erop en eraan. Als opvoeder of begeleider bij Doenja vzw is het onze taak om het jonge kind bij deze ontdekkingsreis te begeleiden en op die gezonde nieuwsgierigheid in te spelen. Zo kunnen we op jonge leeftijd een stevig fundament leggen waarop verbondenheid en solidariteit ook later zich verder kunnen ontplooien.

Visie kleuterwerking

Bij de kleuterwerking worden de kinderen tijdens het inleefkamp helemaal ondergedompeld in een heus cultuurbad. Hierbij is de instap een prentenboek met een inspirerend personage dat gedurende de hele week centraal staat, zodat het de inleving van de kleuters versterkt. Vanuit die verbondenheid met het personage krijgen ze de kans om op een spontane manier te groeien in verbondenheid over de grenzen heen.

We werken hierbij altijd aan een positieve beeldvorming, maar de nadruk ligt op het zelf ontdekken en vertrouwd geraken met krachtige beelden, mensen en voorwerpen uit het zuiden. Het is een kennismaken met, we prikkelen het spontane enthousiasme van de kleuters en wekken interesse en sympathie op voor het nog "onbekende".

Visie lagere school werking

Bij de lagere school werking maken we ruimte voor een genuanceerder beeld en maken we plaats voor een kritischere kijk op de wereld. We streven naar verbondenheid met de ruimere wereld en het opvoeden tot wereldburgerschap. Door een stukje dagelijks leven van mensen uit het zuiden dichterbij te brengen, en hier met open blik naar te kijken, stimuleren we een positieve nieuwsgierigheid en een houding van respect. Want als we voorbij de verschillen kunnen kijken, treffen we immers ook tal van overeenkomsten aan...

Zo leggen we, bij onze jonge kinderen, de basis voor een gevoel van verbondenheid over de grenzen heen. Het gaat hierbij niet enkel over een leren over het zuiden maar ook over een leren van het zuiden: in het licht van andere culturele waarden en levenswijzen, leren we onze eigen cultuur beter kennen en eventueel relativeren. We leren ons meer openstellen voor "anders zijn". We leren onze blik verruimen. Het zuiden kan ons als het ware een spiegel voorhouden.