Doenja

Doenja betekent 'Wereld' in het arabisch, turks, urdu en hindi. Het kent verschillende schrijfwijzen: Dünya, Duniya, Dunja, Dunya of Doenja. Wij kiezen voor de nederlandse schrijfwijze, zo heeft de naam naast de betekenis van het woord ook een actieve uitstraling: Doen Ja! We willen hiermee aanduiden dat tijdens inleefkampen bij Doenja vzw de actieve beleving bij kinderen steeds centraal wordt gezet.